Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

forum

Deklaracja Forum wraz z podpisami

FORUM BENEFICJENTÓW

Projektów Spalarniowych z: Białegostoku, Bydgoszczy, Konina, Krakowa, Poznania, Szczecina

DEKLARACJA  WSPÓLNEGO  DZIAŁANIA
 przyjęta w Koninie w dniu 05 grudnia 2012 roku.

My, niżej podpisani przedstawiciele Beneficjentów Projektów Spalarniowych uznając potrzebę wspólnego działania:

POSTANAWIAMY:

Podjąć współpracę w ramach Forum Beneficjentów skupiającego przedstawicieli  Beneficjentów Projektów Budowy Spalarni Odpadów Komunalnych w Polsce.

PRZEDSTAWICIELE UZNAJĄ, ŻE:

Forum Beneficjentów przyczyni się do wykorzystania pełni możliwości, wiedzy i zdobytego doświadczenia w celu wzajemnego wspierania się na etapie realizacji Projektów i  monitoringu Projektów. Forum Beneficjentów będzie wkładem dobrowolnym i otwartym, wzajemnie przynoszącym korzyści przy realizacji Projektów.

CELEM FORUM JEST:

Zintegrowanie działań Beneficjentów w zakresie:

  • Wymiany doświadczeń, przepływu informacji o występujących problemach i zagrożeniach w realizacji Projektów natury prawnej, organizacyjnej itp.
  • Wspólnego występowania do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących I i II stopnia w sprawach związanych z realizowanymi Projektami.
  • Promowania, rekomendowania i lobbingu na rzecz realizowanych Projektów poprzez zawarcie w materiałach promocyjnych i oficjalnych wypowiedziach itp. (informacji o pozostałych Projektach).

SYGNATARIUSZE STWIERDZAJĄ, ŻE:

  • Porozumienie jest otwarte dla nowych Beneficjentów Projektów Spalarniowych.
  • Powołany zostanie „koordynator” działania Beneficjentów niniejszego porozumienia. Szczegółowe zasady współpracy określi Regulamin Forum Beneficjentów uchwalony na pierwszym Zgromadzeniu Sygnatariuszy Porozumienia.

podpisy1

 
 
 
www.pois.gov.pl www.pronatura.bydgoszcz.pl ec.europa.eu