Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

forum

Spotkania Forum

25 lipca 2013 r. Forum Beneficjentów  Projektów Spalarniowych. uczestniczyło w 16 spotkaniu pod nazwą „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” prezentując zaawansowanie prac w projektach spalarniowych. Ponieważ wszyscy Beneficjenci są na etapie uzyskania pozwoleń na budowę (Białystok i Bydgoszcz już je posiadają) najważniejsze w tej chwili jest monitorowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych.

 

4 lipca 2013 r. Forum w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie obradowało m.in. na temat aktualnego oprocentowania  pożyczki zaciągniętej przez Beneficjentów ze środków Funduszu. Przedstawiono propozycję, aby po rozliczeniu 70% transzy pożyczki z NFOŚiGW była możliwość zaciągnięcia kolejnej części. Rozwiązanie to zyskało wstępną akceptację ze strony Funduszu i będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zarządu.

 

16.04.2013 r. Robocze spotkanie przedstawicieli Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych 16 kwietnia 2013 r. z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poświęcone było bieżącym problemom związanym z wdrażaniem przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów,  aktualnym harmonogramom realizacji przedmiotowych problemów, w tym procedurze uzyskiwania pozwoleń na budowę, planom wydatkowania środków unijnych i certyfikacji wydatków kwalifikowanych, identyfikowaniu opóźnień we wdrażaniu projektów, ich przyczynom, zapobieganiu i działaniom naprawczym oraz zielonym certyfikatom. Ta ostatnia kwestia znalazła się na ścieżce legislacyjnej i po wielu jeszcze wyjaśnieniach i ekspertyzach ma szansę na pozytywne rozwiązanie. Zielone certyfikaty dla energii wytwarzanej w instalacjach termicznego przekształcania odpadów mają istotny walor ekologiczny i ekonomiczny.

 
 
 
www.pois.gov.pl www.pronatura.bydgoszcz.pl ec.europa.eu