Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

projekt

Fakty i mity

MIT: Spalarnia za duża

FAKT: Efekt ekologiczny spalarni zostanie osiągnięty na poziomie termicznego przekształcania 162 tysięcy ton odpadów komunalnych rocznie. Kalkulacje zawarte w Studium wykonalności, poddane ocenie wyspecjalizowanych instytucji takich jak NFOŚiGW, MRR, MS, JASPERS, potwierdzają że wkład do spalarni z obszaru Bydgoszczy, Torunia i 16 okolicznych gmin objętych projektem jest odpowiedni pod względem jakościowym i ilościowym. Szacowany bilans  odpadów ze wskazanego obszaru na rok 2015 wynosi ponad 306 tysięcy ton. Ilość ta będzie systematycznie wzrastać w następnych latach.

 

MIT: Spalarnia oznacza droższe opłaty za śmieci

FAKT: Koszt przyjmowania odpadów do utylizacji w spalarni będzie znacznie niższy od kosztu unieszkodliwiania odpadów na składowisku.

Rezygnacja z budowy spalarni, a tym samym niedostosowanie się do wymogów unijnych w zakresie gospodarki odpadami, skutkować będzie wielomilionowymi karami.

Wyszczególnienie

Jednostka

2014

2020

2025

2032

Oszacowanie kary (iloczyn stawki opłaty oraz ilości odpadów ulegających biodegradacji niepoddana procesom przetwarzania)

zł/rok

9 416 315

11 928 070

12 459 190

12 957 115

 

MIT: Źle przeprowadzono konsultacje społeczne

FAKT: W ramach konsultacji społecznych powołano instytucję Okrągłego Stołu Odpadowego, w której obradach uczestniczyło Bydgoskie Forum Ekologiczne, przeprowadzono otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, przeprowadzono prezentację na forum Rady Miasta Bydgoszczy i Torunia, przeprowadzono badania socjologiczne – uproszczony sondaż opinii mieszkańców na temat planowanego przedsięwzięcia na losowej grupie mieszkańców (1184 osób), zrealizowano także dwa wyjazdy studyjne mieszkańców Bydgoszczy i Torunia do funkcjonujących spalarni europejskich  w Niemczech i Francji. Ponadto inwestor po zakończeniu konsultacji społecznych, do listopada 2010 roku, kilkakrotnie spotkał się z przedstawicielami strony społecznej w tym, członkami Bydgoskiego Forum Ekologicznego, Koła Łowieckiego „Leśnik 3” i STE Silesia z Opola. Ostatecznie, Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 23 listopada 2010 roku odrzucił wszystkie skargi dotyczące inwestycji wniesione przez ww. organizacje w ramach konsultacji społecznych.

 

MIT: Wybrano złą lokalizację spalarni

FAKT: O lokalizacji inwestycji w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym zdecydowały wyniki  wielokryterialnej analizy eksperckiej. Poszczególne lokalizacje oceniono pod względem kryteriów techniczno-prawnych, społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. Ul. Energetyczna w Bydgoszczy była nieakceptowalna pod względem społecznym przez mieszkańców Łęgnowa, co zostało uwzględnione przez inwestora.  Ul. Prądocińska uzyskała najsłabsze wyniki pod względem ekonomicznym. Lokalizacja ta wymagała m.in. wysokich nakładów na budowę infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej, co nie podlegałoby dofina nsowaniu ze środków unijnych.
Lokalizacja w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym:

  • brak bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej, ponad 3 km od osiedli,
  • optymalna pod względem ekonomicznym i ekologicznym,
  • pozytywny wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej BPP-T,
  • teren nie jest objęty żadnymi formami ochrony przyrody i zabytków,
  • uregulowany stan prawny działki.
  •  

MIT: Spalarnia zatruwać będzie środowisko

FAKT: Europejczycy widzą potencjał spalarni. W Europie  funkcjonuje i świetnie sprawdza się ponad 400 spalarni odpadów. W Szwecji instalacje działają nawet na obszarze Parków Narodowych, w Wiedniu zaś w centrum miasta. ZTPOK w Bydgoszczy będzie bezpiecznym i najnowocześniejszym tego typu zakładem, spełniającym surowe wymogi w zakresie ochrony środowiska. Poziom emisji będzie stale monitorowany, a informacje te udostępniane na bieżąco mieszkańcom. Spalarnia odpadów jest inwestycją chroniącą środowisko. Rozwiąże nie tylko problem składowania odpadów, ale będzie również źródłem energii odnawialnej.

 

MIT: Wszystkie śmieci zostaną spalone

FAKT: Do spalarni trafiać będą odpady po selektywnej zbiórce, segregacji i recyklingu. Spalarnia będzie jednym z elementów nowoczesnego systemu gospodarki odpadami i nie zastąpi innych form zagospodarowania odpadów. Te nadal będą sortowane i poddawane odzyskowi. W celu zwiększenia poziomu recyklingu i selektywnej zbiórki w ramach Projektu budowy spalarni przeprowadzona zostanie szeroka kampania edukacyjna.  W ramach Projektu na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy powstanie kompostownia na 4 tysiące ton odpadów biodegradowalnych.

 
 
 
www.pois.gov.pl www.pronatura.bydgoszcz.pl ec.europa.eu