Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

projekt

Konsultacje społeczne

Do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budowy spalarni zgodnie z prawem zobowiązany był Urząd Miasta w Bydgoszczy. W procesie informowania i zasięgania opinii mieszkańców miasta uczestniczyła również ProNatura.

 

   Powołano  instytucję Okrągłego Stołu Odpadowego, do uczestnictwa, w którym zaproszono zainteresowane grupy społeczne – pozarządowe organizacje ekologiczne (POE) - statutowo zainteresowane problematyką ochrony środowiska, w tym gospodarką odpadami; stowarzyszenia i organizacje obywatelskie działające na terenie lokalizacji przedsięwzięcia; radnych samorządów osiedlowych, liderów opinii ze środowisk społeczno-politycznych, ekspertów reprezentujących środowiska akademickie i branżowe z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami, Pozarządowe Organizacje Ekologiczne, przedstawicieli świata nauki, przedstawicieli  Rad Osiedli związanych z potencjalną lokalizacją ZTPOK, urzędników różnych szczebli administracji, Radnych, przedstawicieli gmin sąsiadujących  z potencjalnymi lokalizacjami ZTPOK, przedstawicieli biznesu.

   6 października 2008 roku przeprowadzono konferencję prasową z dziennikarzami mediów lokalnych na temat projektowanych zmian w gospodarce odpadami Bydgoszczy i Torunia oraz na temat planowanego przedsięwzięcia.

   Przeprowadzono otwarte spotkania konsultacyjne dla każdej z proponowanych lokalizacji odrębnie w najbliżej usytuowanych salach dostępnych dla mieszkańców, Uczestnicy spotkań wypowiadali się na temat planowanej inwestycji, wyrażali swoje opinie, zgłaszali uwagi. Wiele pytań  i wątpliwości dotyczyło technologii spalania odpadów komunalnych i te były weryfikowane przez prowadzących prezentacje fachowców. Sporo obaw związanych było z potencjalną lokalizacją ZTPOK. Uczestnicy konsultacji sprzeciwiali się lokalizacji inwestycji na ulicy Energetycznej. Opinie te zostały uwzględnienie  przez inwestora. Mieszkańcom zapweniono rownież bezpłatny dowóz  na tereny przyszłej inwestycji

   Przeprowadzono prezentacje na forum Rady Miasta Bydgoszczy i Torunia dotyczącą wyników  strategicznej oceny docelowego systemu gospodarki odpadami dla miast BTOM wraz z wyborem wariantów lokalizacji ZTPOK. W dniach 23-24 września 2008 roku odbyły się dwa spotkania z Komisjami Rady Miasta Bydgoszczy tj.: Komisją Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Komisją Gospodarki Przestrzennej. Na w/w spotkaniach prezentowano w sposób multimedialny wnioski wynikające z dokumentu pn.: „Ocena strategiczna wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)”. Po prezentacji odbyły się dyskusje na temat zasadności budowy ZTPOK. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydała pozytywną jednogłośną opinię dla: „projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania  Prezydenta Miasta Bydgoszczy w przedmiocie przygotowania wspólnie z Miastem Toruń, przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Torunskiego Obszaru Metropolitalnego”.

   Przeprowadzono badania socjologiczne – uproszczony sondaż opinii mieszkańców na temat planowanego przedsięwzięcia na losowej grupie mieszkańców (1184 osób). Pytania ankietowe dotyczyły budowy ZTPOK oraz możliwości lokalizacji.

   Przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli pn.: „Zielona energia – spojrzenie w przyszłość”. Warsztaty odbyły się w dniach 26 września oraz 24 listopada 2008 roku w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

   Przeprowadzono otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 1 grudnia 2008 roku w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej, Oddział w Bydgoszczy. Zaproszenia na ww. spotkanie do przedstawicieli świata nauki i techniki wystosował Przewodniczący Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo

   Zrealizowano dwa wyjazdy studyjne mieszkańców Bydgoszczy i Torunia do funkcjonujących spalarni europejskich. w Niemczech i Francji.

 

Efekt przeprowadzonych konsultacji:

 

   Wzrost wiedzy mieszkańców uczestniczących (mieszkańcy z potencjalnych lokalizacji) w spotkaniach konsultacyjnych na temat technologii dotyczącej spalania odpadów, co wyraźnie było widoczne w kolejnych spotkaniach – coraz więcej pytań merytorycznych, coraz mniej pytań nie na temat.

   Zmniejszenia obaw mieszkańców uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących spalarni. Na drugim spotkaniu konsultacyjnym mieszkańcy byli zdania, że budowa spalarni jest akceptowalna.

   Zainteresowanie medialne przeniosło wiedzę na temat inwestycji do społeczeństwa Bydgoszczy.

   Podwyższono poziom zaufania wśród Radnych do potencjalnej inwestycji, oraz uzyskano ogólną akceptację zasadności budowy spalarni.

 
 
 
www.pois.gov.pl www.pronatura.bydgoszcz.pl ec.europa.eu