Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

projekt

Lokalizacja inwestycji

Zakład Termicznego Przekształacania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego zostanie zlokalizowany na działce spółki ProNatura, położonej na zdegradowanych terenach poprzemysłowych w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. W analizie wielokryterialnej to miejsce zostało wskazane jako najkorzystniejsze.
Do analizy przyjęto cztery lokalizacje: 3 na terenie miasta Bydgoszcz i 1 na terenie miasta Toruń.

Na terenie Miasta Bydgoszcz:

 • Kompleks Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej,
 • Bydgoski Park Przemysłowy
 • przy elektrociepłowni ECII przy ul. Energetycznej


Na terenie Miasta Toruń:

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej


Wyżej wymienione lokalizacje oceniono pod wzgledem nastepujacych kryteriów:

1. Techniczno-prawne;

 • Stan prawny działki;
 • Dostępność terenu, drogi dojazdowe;
 • Wyposażenie w infrastrukturę techniczną;
 • Możliwość sprzedaży wyprodukowanej energii cieplnej.

2. Społeczno-polityczne;

 • Bliskość zabudowy mieszkaniowej;
 • Możliwość wystąpienia konfliktów społecznych z mieszkańcami;
 • Możliwość wystąpienia konfliktów z obecnym użytkownikiem terenu.

3. Ekologiczne;

 • Występowanie na omawianym terenie obszarów ochrony przyrody, obszarów podlegających ochronie konserwatora zabytków, ochronie archeologicznej i historycznej;
 • Możliwość magazynowania odpadów po termicznym przekształceniu;
 • Możliwość ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez wspomagania istniejącego systemu działalności elektrowni;
 • Warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.

4. Ekonomiczne.

 • Ewentualność zakupu gruntu pod budowę instalacji;
 • Konieczność uwzględnienia nakładów na budowę brakującej infrastruktury;
 • Koszty kompromisu społecznego.


Opisanym kryteriom przyporządkowano oceny punktowe:

 • Bardzo dobra - ocena 6
 • Dobra - ocena 4
 • Dostateczna z warunkami – ocena 2
 • Niedostateczna - ocena 0

L.p.

Lokalizacja

Ogólna

punktacja

Liczba ocen w poszczególnych przedziałach

 

 

 

Bardzo dobra

(6)

Dobra

(4)

Dostateczna

z warunkami

(2)

niedostateczna

(0)

1

MKUO Bydgoszcz

80

9

5

3

-

2

BPPT Bydgoszcz

86

10

6

1

-

3

EC II Bydgoszcz

80

8

6

3

-

4

ZUOK Toruń

56

5

4

6

2

 

Korzyści wynikające z lokalizacji planowanego przedsięwzięcia na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego  wskazane w analizie ekspertów:

 • Działka położona jest na terenie BPPT i obecnie jest niezagospodarowana,
 • Stan prawny działki uregulowany,
 • Brak bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej,
 • BPPT posiada uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Dogodna lokalizacja w strefie usługowo-przemysłowej,
 • Pozytywny wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej BPPT,
 • Do granic BPPT doprowadzone są wszystkie media komunalne,
 • Teren nie jest objęty żadnymi formami ochrony (przyrody, zabytków),
 • Wielkość działki pozwala na wydzielenie powierzchni na magazynowanie i preparowanie żużla,
 • Korzystne warunki geologiczno-inżynieryjne i hydrogeologiczne,
 • Dobre skomunikowanie drogowe z pozostałą częścią miasta oraz z Toruniem.
 
 
 
www.pois.gov.pl www.pronatura.bydgoszcz.pl ec.europa.eu